คณะผู้บริหารและคณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะ ฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ณ ลานพระบรมรูปพระราชบิดา อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
แกลลอรี่