คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

25 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ามาพบปะเพื่อแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเปิดสอนกระบวนวิชาร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่