พิธีมอบทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และประกาศนียบัตร CMU e-Grad English Proficiency Certification ประจำปีการศึกษา 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และประกาศนียบัตร CMU e-Grad English Proficiency Certification ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในพิธี มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้


- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 18 ทุน
- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 23 ทุน
- ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาดีเด่น จำนวน 2 ทุน
- ทุนการศึกษาสำหรับนักกิจกรรมดีเด่นจำนวน 2 ทุน
และประกาศนียบัตร CMU e-Grad English Proficiency Certification สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 81 ราย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ


#agrocmu
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่