พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Mr. Akihiro Kamogari Managing Director of MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางปัญญาและเสริมสร้างการศึกษาร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีล้ำสมัย ผ่านการร่วมมือกันและการสร้างค่าคุณค่าใหม่ โดยมี ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และ ผศ.กานต์ คำแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคุณวราภรณ์ เลิศทวีชัยสกุล Senior Visual Merchandising Executive MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านทาง Zoom
แกลลอรี่