ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพและช่วยชีวิต ทางน้ำ รุ่นที่ 54

5 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าโครงการการเตรียมเครือข่าย และโครงการอบรมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพและช่วยชีวิต ทางน้ำ รุ่นที่ 54 โดยมีนายแพทย์มรรษยุว์ อิงคภาสกร โรงพยาบาลเกาะสมุย นาวาเอกกิติพจน์ งามละเมียด รองผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำ และการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมด้วย นาวาตรีสมบูรณ์ ปาลกะวงศ์ ครูฝึก ได้ให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในโครงการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ โดยมีหน่วยงานต่างๆส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณชายหาดลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.dailynews.co.th/news/1427972/

ข้อมูลโดย : https://www.dailynews.co.th/news/1427972/
แกลลอรี่