เปิดบริการแล้ว! MASS COMM CMU LEARNING SPACE

5 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     ศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Mass Comm CMU Learning Space ) สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

  • มีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับค้นคว้า ทำงาน และนำเสนอผลงาน
  • ให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน
  • เป็นแหล่งรวมของบุคคลในวงการวิชาชีพและวิชาการ ได้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กันนักศึกษา

     เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
     วัน-เวลาให้บริการ
     จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-22:00 น.
     เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-22:00 น.

     ขอขอบคุณศิษย์เก่า องค์กร และผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง Learning Space ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้     

     ทั้งนี้ คณะมีแผนจะจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่เว็บไซต์ CMU e-Donation https://donate.cmu.ac.th/ViewProject.aspx?foundation_id=18&project_id=1 

     หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 667-411682-3
     ชื่อบัญชี "ศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

     ติดต่อสอบถามและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่งานการเงิน คณะการสื่อสารมวลชน
     โทรศัพท์ 0 5394 2703 ต่อ 116


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่