รางวัล “HERO Award for sky doctor”

18 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คุณเชิดพงษ์ ปัญญา ตัวแทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “HERO Award for sky doctor” ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โดยคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีมอบรางวัล “HERO Award for sky doctor” แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) ซึ่งช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์บุญฤทธิ์ คำทิพย์ จากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ โรงพยาบาลศรีสังวาย์ จ.แม่ฮ่องสอน และคุณชัยศรี กล้าณรงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลโดย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่