คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทน เดินทางเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับจุดเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด19 เทศบาลตำบลสุเทพ

9 สิงหาคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทน เดินทางเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับจุดเฝ้าระวังและคัดกรองโรคโควิด19 เทศบาลตำบลสุเทพ เนื่องจากมีคลัสเตอร์แคมป์คนงาน ที่บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ โดยสิ่งของมาจากทุนสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากทางคณาจารย์ บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์

มีตัวแทนนำโดย รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี, ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดี และนายสุวัฒน์ งามดี เลขานุการคณะฯ ผ่านการประสานงานจากนางสาวสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ก็ได้มีการร่วมพูดคุยและพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันพร้อมให้กำลังใจกับทีมงานที่จุดเฝ้าระวังฯ และให้ความเชื่อมั่นว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้อย่างเต็มที่ต่อไป

แกลลอรี่