7.7 เปิดให้บริการแล้ว ร้านยาแห่งที่ 2 ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กรกฎาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

7.7 เปิดให้บริการแล้ว ร้านยาแห่งที่ 2 
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้บริการวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
  • พิกัดที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไผ่ล้อมเดิม)
  • มีสิทธิพิเศษสำหรับ นักศึกษาและบุคคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่วันที่ 7-8 ก.ค. เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลด 10-20%
ให้เราได้ใกล้กับนักศึกษาขึ้นอีกสักนิด
สามารถเข้ามาใช้บริการและรับคำปรึกษาดีดีกับเภสัชกรกันได้เลยครับ 
แกลลอรี่