นักศึกษาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) CMUBS ร่วมงาน International Day's Week of Welcome "I-WOW 2023"

25 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมงาน International Day's Week of Welcome "I-WOW 2023" โดยศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับและให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติได้ออกบูธบริการ จำหน่ายสินค้าและอาหารท้องถิ่นประจำชาติ นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังจัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาต่างชาติ การแสดงดนตรีสด การแนะนำหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานอีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่