ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED GEOPHYSICS

24 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED GEOPHYSICS ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ U Nimman Chiang Mai Hotel โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย ภาควิชาธรณีวิทยา ประธานการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

งาน THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED GEOPHYSICS จัดโดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์ได้นำเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยงานจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมด้านธรณีฟิสิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป้าหมายของการประชุม คือการแนะนำ ส่งเสริม กระตุ้น และสื่อสารการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน จากองค์กรอุตสาหกรรม วิชาการ และภาครัฐ และงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักศึกษามารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวความคิด สร้างความร่วมมือ เพื่อก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านธรณีฟิสิกส์

ดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่ https://www.geophysics.science.cmu.ac.th

แกลลอรี่