คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในกิจกรรม CMU Open House 2019

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,000 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรม CMU Open House 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 12 สาขาวิชา ต่างร่วมกันจัดบู๊ทนิทรรศการบริเวณหน้าห้องประชุม 40 ปี เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สนใจ ได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษา และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง อีกด้วย
 
แกลลอรี่