เปิดรับสมัคร โครงการ Gifted School 2022

22 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คนเราจะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราชอบเรียนอะไร แล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราอยากเรียนจริงๆ หรือป่าว ถ้าสามารถค้นหาตัวเองได้ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและถ้าได้เรียนเนื้อหาในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ทุกสิ่งที่คุณจิตนาการสามารถเป็นจริงได้ ?

กลับมาอีกครั้ง กับ โครงการที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่พร้อมจะส่งเสริมความชื่นชอบด้านเทคโนโลยีกับ "Gifted School 2022"

เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์

เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. On-Site ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถนำผลงานแนบประกอบ Portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565 ผ่าน Form : https://bit.ly/3tGSgHO  

ประกาศรายชื่อวันที่ 21 กรกรฎาคม 2565