คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E180154 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้ https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=665#ad-image-1
แกลลอรี่