แนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน

20 มีนาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

แนวทางแก้ปัญหา #PM2.5อย่างยั่งยืน

ติดตามการวัดคุณภาพอากาศได้ที่
www.erdi.cmu.ac.th
สนใจสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันฯ
ผ่านช่องทาง #Line : @vpr4950b
#ปัญหาหมอกควัน
#ไฟป่า #ชีวมวล #biomass
#pyrolysis #PM2.5
#สถาบันพลังงานมช.
#ERDICMU
แกลลอรี่