รับมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)

27 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) ยี่ห้อ Siemens รุ่น Acuson จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งบริจาคโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. สมคิด ศรีดโรมนต์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Physicians Association of America) และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เพื่อให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้สำหรับตรวจการอุดตันของเส้นเลือดและตรวจหาน้ำคั่งในเยื่อหุ้มปอดและหัวใจของผู้ป่วยโควิด–19 โดยมี รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง เป็นผู้ประสานงานการขอรับบริจาคเครื่องดังกล่าว ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่