อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รับรางวัล Best Practice Award อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 กันยายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Practice Award อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 9 ท่าน ภายในงาน "CMU ED TALKS 21st Century Learning" แลกเปลี่ยนไอเดียการสอนจากแนวคิดของอาจารย์ต้นแบบ โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
แกลลอรี่