เตรียมพบกับการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

3 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

“InnoTech in Animal Health, for the Better Life”

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่