รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี

5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแร่ธาตุในงา กระดูกและฟันเพื่อประโยชน์ในการจัดจำแนก” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. 
แกลลอรี่