คณะวิทย์ มช. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ยกขบวนความสุขและวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์มารวมกัน ที่ มช.

26 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ภัยหมอกควัน” โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีนายฮิโรชิ มัตสึโมโตะ (Mr. Hiroshi Matsumoto) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่มสักการะฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำว่า ในวันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคา มืดหมดทั้งดวง โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ, การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก นามพระราชทาน "พรหมจุฬาภรณ์", การค้นพบเห็นทรัฟเฟิลแห่งแรกในประเทศไทย, นิทรรศการจากสวนสัตว์เชียงใหม่, นิทรรศการจากเชียงใหม่ ซู อควาเรียม, โครงการ Startup รวมทั้งนิทรรศการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., คณะสังคมศาสตร์ มช., บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตลอดจนนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ภัยหมอกควัน เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในงานฟื้นฟูป่า, จับฝุ่นควันด้วยไฟฟ้า, Climate change through geologic time, Green materials, คณิตศาสตร์กับแบบ จำลองพยากรณ์สภาพอากาศ และนวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์สู่อุตสาหกรรม เป็นต้น

ภายในงานยังมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนหลายด้าน ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อชิงเงินรางวัล เกียรติบัตร และโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ ภาควิชาและศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และเล่นเกมส์สนุกๆ ส่งเสริมจินตนาการ พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน นำโดยพี่ๆ นักศึกษา วิทยา มช. เช่น เกมคณิตคิดสนุก, บ้านผีสิง Virtual Reality, การแข่งขัน C Programming, Bio innovation, สถิติชวนคิด, Green Products and Green Production จากเส้นใยสู่สีสัน จากสีสันเป็นไร้สี, GSSC Cineplex , Fossil DIY., Wonders in Physics, Journey to the Universe, ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ, แข่งขันสิ่งประดิษฐ์โดยใช้หลักการ STEM, ประกวดสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, มหัศจรรย์โมเลกุลแห่งชีวิต, นิติวิทย์...ช่วยคิด ช่วยแก้, เป่าแก้วอย่างไรให้ “ปั๊วะ” ผจญภัยในแล็บเคมี, เคมีบ้านผีสิง ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943314, 053-222180
หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th
แกลลอรี่