อาจารย์สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสานความร่วมมือยังต่างประเทศ

7 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญโดย Assistant Professor C?lia Maria Miguel Antunes และ Assistant Professor Ana Rodrigues Costa ให้บรรยายในหัวข้อ “Special mini-lecture: Sharing and exchanging Thai academic and culture” รวมทั้งได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Program - International Credit Mobility–Institutional Project Staff for Training ณ University of ?vora ประเทศโปรตุเกส