อาคันตุกะจาก The College of Agriculture มหาวิทยาลัย Central Luzon State, Philippinesg เข้าพบปะพูดคุยท่านคณบดี

19 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ให้การต้อนรับ Dr.Alona T. Badua คณบดีจาก The College of Agriculture มหาวิทยาลัย Central Luzon State, Philippines ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุย พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษาร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่