โครงการ “ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน” จัดทำเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด

22 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน” จัดทำเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด จำนวน 270 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยสถานการณ์หมอกควัน ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนวิธีการทำเครื่องฟอกอากาศในราคาประหยัด ซึ่งใช้พัดลมดูดอากาศและไส้กรองอากาศยี่ห้อหนึ่งในการจัดทำทำ ซึ่งจะใช้ได้ผลกับห้องที่ปิดมิดชิด ขนาดพื้นที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตร หรือขนาดห้องนอน 1 ห้อง โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พันเอกบุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ วิศวกรผู้ประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ พร้อมด้วยทหารจาก มทบ.33 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดทำเครื่องฟอกอากาศ ณ พื้นที่ปลอดภัยฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ (Safety Zone) อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 
แกลลอรี่