คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เรขศิลป์)

14 พฤศจิกายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เรขศิลป์)
.
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เรขศิลป์) อัตราเลขที่ EP310022 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
(ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)
.
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/FFNp9
.
ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)