รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2567

คณะสังคมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัคร :

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ใบสมัครหัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
แกลลอรี่