คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP08003

1 ธันวาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP080033 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (หลังจากส่ง E – Mail การสมัครแล้วจะมีการตอบรับทาง E- Mail จากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ E – Mail แล้วจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871
แกลลอรี่