บรรยากาศเบื้องหลังการจัดกิจกรรม CMU Open House Online 2022 > Science CMU : We are real scientists

7 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม CMU Open House Online 2022 ภายใต้ Concept  > Science CMU : We are real scientists เพื่อให้น้อง ๆ ม.ปลาย และทุกคนที่รักในวิทยาศาสตร์ มาเยี่ยมบ้านวิทยา มช. ผ่าน Facebook LIVE  Faculty of Science, Chiang Mai University เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักวิทยา มช. มากขึ้น ทั้งในด้านหลักสูตร จุดเน้น จุดเด่น ทุนการศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนไปทำงาน จุดเด่นของบัณฑิตที่จบจาก มช. เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง อยากเรียนวิทยา มช. ต้องเตรียมตัวยังไง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบทุกคำถามที่ทุกคนอยากรู้ โดยมีนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
แกลลอรี่