มอบ Gift Box สวัสดีปีใหม่กับคุณธนิต สุวณิชย์ ณ The Baristro

28 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ มอบ Gift Box สวัสดีปีใหม่กับคุณธนิต สุวณิชย์ ณ The Baristro วันที่ 28 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่