ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาควอนตัม Quantum Computation A perspective of a computer scientist

21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

Quantum Computation A perspective of a computer scientist
Speaker : Assoc.Prof.Dr.Sanpawat Kantabutra, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, CMU

More info. suwannajak.j@gmail.com Tel. 0856148566
#QuantumSCICMU
แกลลอรี่