คณะบริหารธุรกิจ มช. ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มจำนวน 650 แพค รวม 7800 ขวด ด้วยการสนับสนุนของบุคลากรของคณะฯ แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบฯ ณ ตึกบุญสมมาร์ติน โรงพยาบาลสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba071564
แกลลอรี่