ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมการสัมมนาเฝ้าระวังและสื่อสาร ความเสี่ยง และสร้างความรอบรู้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมการสัมมนาเฝ้าระวังและสื่อสาร ความเสี่ยง และสร้างความรอบรู้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิด พญ. นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรการ วิธีการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน การสร้างจิตสำนึกด้วยการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง สร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพจากมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่