6 ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร (CoE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

26 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

6 ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร (CoE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่นี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร
ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมถึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer

>>> มาเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยด้วยกันนะคะ เรียนเกษตร มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
#เกษตรมช
#SmartAgricultureforBetterLife
#AgricultureCMU
#CMU
#Agritech
#Innovation

รับชมผ่านช่องทาง เกษตร มช.
https://youtu.be/cD1bSa23qr8

รับชมผ่านเพจคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://fb.watch/aMGGq9YeWE/


แกลลอรี่