รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

2 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRZMw-TVE9PQ 

แกลลอรี่