นวัตกรรมถนนจากขยะต้นแบบงานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว

5 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

     

   “ขยะ” เป็นความหมายของสิ่งที่ไม่มีค่า สิ่งที่ทุกคนทิ้ง และอยากกำจัดออกไปให้ไกล... แต่วันนี้มุมมองต่อขยะกำลังเปลี่ยนไป จากการทิ้งอย่างไม่เหลียวแล มาสู่การบริหารจัดการ การคัดแยก คัดเลือก... สุดท้ายก็พบความจริงว่า สิ่งที่เป็นขยะนั้น สุดท้ายแล้วเมื่อจัดการอย่างเหมาะสมก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่า...

         Passion Talk ตอนนี้ขอมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขยะ-แต่ไม่ขยะ เพราะการจัดการอย่างเหมาะสมทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่า และเศษของสิ่งที่เหลือ เช่น ถุงพลาสติก สุดท้ายแล้วก็สามารถนำมาทำประโยชน์กลายเป็นส่วนเติมเต็มของถนนลาดยางมะตอย ที่นอกจากจะช่วยกำจัดขยะ ลดโลกร้อนแล้ว ยังได้ถนนที่มีคุณสมบัติดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

        ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพระเอกของเราใน Passion Talk ตอนที่ 051 นี้ อาจารย์พฤกษ์จะมาบอกเล่าถึงแนวคิดของโลกสีเขียว และการเปลี่ยนขยะให้เป็นถนน

      “ผม ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี อาจารย์ประจำภาควิชาการวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันนอกเหนือจากงานสอน ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจในด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของพลังงานรวมทั้งการัจดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย ขยะจากคน สัตว์ การเกษตร หรือขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้น”

https://www.facebook.com/727360794094972/posts/pfbid02mbJZDaY7sZusRPjaEYoXP7VHFR7xk6iVonbVDmxy48uuQJQywiSe7GxtjQEdBYCTl/

ข้อมูลโดย : Passion Gen https://www.youtube.com/watch?v=2CpYQRGoK6U
แกลลอรี่