สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 4 ตำแหน่ง

31 มกราคม 2567

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 4 ตำแหน่ง คลิก

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)
3. นักจัดการโครงการ Project Coordinator
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Full Stack Developer

ข้อมูลโดย : www.eqd.cmu.ac.th/eqdjob.asp