ต้อนรับ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

18 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Ms. Deborah Mak, Assistant Cultural Attach? Media and Cultural Section, U.S. Embassy Bangkok รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมศูนย์ American Corner คณะรัฐสาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม American Corner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563


 

แกลลอรี่