คณาจารย์ MMIT CAMT เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ Pre-College สำหรับนักเรียนจีน

7 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND by CAMT) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา ประธานหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และหัวหน้าสำนักวิชา ฯ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ในหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ Pre-College สำหรับนักเรียนจีนของ Yunnan Around Asia International Education Center (YAAE) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเริ่มเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2567 ที่หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT) ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาในหลักสูตรร่วมกับทีมคณาจารย์ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

แกลลอรี่