CAMT ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

27 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพสู่สากล” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แนะนำอาชีพในสายงานด้านเทคโนโลยี และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้ค้นหาความชอบ ความต้องการ ให้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง เพื่อเตรียมวางแผนการเรียนในอนาคต ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
แกลลอรี่