พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คุณดาราวรรณ ทิพย์เนตร รองประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2812025) นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ และ คุณพรชัย อ่อนสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 4832035) นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
แกลลอรี่