พิธีเปิด นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)”

24 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยสังคม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)” ณ ห้องนิทรรศการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ

และได้รับเกียรติจากคุณวิลาวัลย์ วรวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ

พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ คุณพัน จิ่น รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, คุณอิ่มหทัย กันจินะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่, อาจารย์วิถี พานิชพันธ์, คุณอรช บุญ-หลง, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนศิลปินที่มาร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)” โดยความร่วมมือระหว่างเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างพื้นที่แสดงผลงานศิลปะให้กับศิลปินรุ่นใหม่

นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)” กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องนิทรรศการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่

นิทรรศการ “2021 Rebirth and Co-existence Art Exhibition (Chiang Mai)”
โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่