ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ No. 1 High School in Guandu District เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ  No. 1 High School in Guandu District เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ No. 1 High School in Guandu District เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกิจกรรมดังกล่าวได้พบปะและประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ทั้ง 17 หลักสูตรให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์ Yunnan Around Asia International Education Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

แกลลอรี่