เดินวิ่งมหากุศล MAHIDOL RUN'66 Super Mini Marathon & Family Run

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

รายได้สมทบทุนราชสมาทร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
แกลลอรี่