ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI จำนวน 120 ชิ้น

7 เมษายน 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI จำนวน 120 ชิ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมจัดทำหน้ากากกันกระเด็น (ICDI CMU Face Shield) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผลิตหน้ากาก Face Shield ชุดแรกจำนวน 120 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ และจะได้จัดทำเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้หน้ากากกันกระเด็นสามารถทำเองได้จากอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ได้แก่ แผ่นใส เชือก กาว 2 หน้า เครื่องเย็บกระดาษ และแผ่นฟองน้ำ

#ICDIร่วมใจสู้ภัยCovid-19
ข้อมูลโดย : http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=3263
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่