ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

8 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร และการสร้าง Smart University” ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่