นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

16 พฤศจิกายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Vietnam National University of Economics & Business (VNU) Faculty of Development Economics) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก Dr. Nguyen An Thinh คณบดีจาก Vietnam National University of Economics & Business อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “Urbanization's Impact on Youth Lifestyles in Hanoi” ซึ่งได้รับข้อมูลและแนวทางจากคณาจารย์อาจารย์และนักศึกษา VNU ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
.
On the 3rd of November 2023, 4 students at Bachelor level, Faculty of Social Sciences, CMU visited Vietnam National University of Economics & Business (VNU), meeting with Associate Professor Dr. Nguyen An Thinh, the Dean of Faculty of Development Economics, University of Economics & Business and VNU students. CMU students received a very warm welcome and exchanged ideas and advice regarding the CMU students’ project entitled “Urbanization's Impact on Youth Lifestyles in Hanoi”. Following the discussions, the Dean invited students of CMU and VNU to have more conversation over lunch. The students would like to express their appreciation for the hospitality extended to them during the visit.
.
** Faculty of Social Sciences has awarded the scholarship to the students to participate as outbound exchange students in short-term academic activities abroad through the “ASEAN++ Travelling Project 2023”. This project aims to increase global and intercultural citizenship skills, and academic skill through activities as well as promoting cooperation with foreign agencies under the Memorandum of Understanding (MOU).
#SOCCMU #วิชาการเข้มแข็งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน #ASEANTravellingProject2023
แกลลอรี่