ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี CMUBS เยือนประเทศญี่ปุ่น เจรจาหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ เพื่อเจรจาหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วม เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์

โดยเวลา 10.30 น. เข้าพบ Assoc. Prof. Narita Makiko (Vice-Dean of International Relations) และ Assoc. Prof. Dr.Yuzuru Utsanomiya (Full-time Faculty Member at Faculty of Economics) เพื่อเจรจาหารือ ก่อนเดินศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ (Katafuchi Campus)

จากนั้นเวลา 14.00 น. เข้าพบ Dr. Tada Akihide (Executive Advisor to the President Professor) และคณะ ณ Nagasaki University (Main Campus at Bunkyo) พร้อมเยี่ยมชม Main Campus, Shimomura Memorial Hall และหอพักสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ร่วมหารือกับ Assoc. Prof. Dr.Yuzuru Utsanomiya (Faculty of Economics, Nagasaki University) ตลอดทั้งวัน

สำหรับการเจรจาหารือดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจตอบรับนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้ Quick win ในโครงการ One Faculty One MoU ซึ่งมุ่งเน้นต่อยอดความร่วมมือจากงานวิจัยมช. สู่เส้นทางสร้างชื่อจากเวทีโลก ซึ่งนอกจากนี้ คณะฯ ยังมีแผนการหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่นต่อไปอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่