ต้อนรับคณาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology, Japan

18 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Masato Takagi, Department of Architecture and Design, Kyoto Institute of Technology, Japan ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษและจัดทำหลักสูตร Double Degree Programme ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology (KIT) เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แกลลอรี่