วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Communication University of China (CUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Communication University of China (CUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Professor Liao Xianzhong, Chair of the University Council, Communication University of China พร้อมคณะ จำนวน 6 คน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยข้อตกลงดังกล่าวฯ มุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ หลักสูตร และการวิจัยกับคณะการสื่อสารมวลชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่