ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2565

30 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบครัวสถาปัตย์ มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ อาจารย์อาวุโสคณะ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

พานไหว้ครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 “ ขันแก้วสักกา ไหว้สาครูอาจารย์ ” มีแนวคิดจากเครื่องสักการะล้านนา ผสานการออกแบบและรังสรรค์ประติมากรรมเทียน และดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ออกแบบและจัดทำโดย กลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่