งานศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูง กัญชงของแม่ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

22 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูง.. กัญชงของแม่” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง...กัญชงของแม่" และร่วมปาฐกถาพิเศษ "กัญชงไทยสู่ประโยชน์ประชาชน: อาหาร เส้นใย การแพทย์" ซึ่งเป็นงานเปิดมิติใหม่ กัญชงโครงการหลวง จาก ... วิถีและภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์ ผ่าน .. เส้นสายใยกัญชง อันทรงคุณค่า ที่งดงามสู่ ... การสืบสานรักษาและพัฒนาให้ยั่งยืน ภายในงานจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนากัญชงของโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "Next step ทิศทาง มูลค่า โอกาส และการผลิตกัญชงเชิงการค้า" และ ชมแฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่าประยุกต์ ผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ และ ผลงานสร้างสรรค์ลวดลายผ้าชนเผ่าบนตุ๊กตาปูนปั้นของกลุ่มเยาวชนพื้นที่สูง ตลอดจนการออกร้านค้าเสื้อผ้า อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรมต่างๆ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่